Intervju - Influencer marketing med Dynamic Code

I den här intervjun träffar vi Emma Ekh, Campaign Manager på Dynamic Code, för att höra om hur man som ett varumärke som kanske inte traditionellt är top of mind eller enkelt förknippas med sociala medier eller influencers ändå lokaliserar rätt influencers utifrån den satta strategin.

Dynamic Code erbjuder självprovtagningskit med DNA-teknik och deras drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa. Deras produkter beställs enkelt online och kan utföras vart du än befinner dig. Proven analyseras i deras labb och provsvaren hämtas via en kod på webben inom några dagar, säkert och enkelt. De erbjuder dessutom efterföljande vård och behandling via digitala vårdgivare. Smidigare än så blir det inte.Dynamic Code har idag självprovtagningskit inom könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil, hud och naglar samt maghälsa.

Emma, kan du berätta lite kort om din roll på Dynamic Code?
Min roll innebär att sätta upp och genomföra kampanjer, hitta nya spännande samarbeten, influencer marketing, digital kommunikation och även en del sociala medier. Lite gott och blandat helt enkelt!

När började Dynamic Code jobba med influencer marketing, och varför?
Vi började jobba med influencer marketing 2019. Till en början var det mest för att testa. Influencer marketing är ju en av de största marknadsföringskanalerna idag och vi vill såklart hänga med i utvecklingen.

I marknadsmixen av alla marknadsföringsinsatser som ni genomför, hur viktigt skulle du säga att influencer marketing är?
Jag skulle säga att det är rätt viktigt! Vi jobbar med en beteendeförändring när det kommer till vård och för att få fler att förstå värdet av att kunna ta sin hälsa i egna händer och inte belasta sjukvården i onödan så behöver vi finnas där vår målgrupp befinner sig. Vilket är på sociala medier och hos trovärdiga profiler.

Dynamic Codes produkter och tjänster gränsar i vissa fall till ämnen som för både konsumenter och sedermera influencers kan vara ämnen som kan upplevas utmanande att prata om, inte minst tester kring könssjukdomar och kvinnohälsa. Gör det att influencer marketing blir extra viktigt för er, och hur får ni influencers att våga prata om dessa ämnen?
Senaste åren så har man kunnat se en trend på sociala medier där det transparenta och äkta innehållet är det som följarna vill se, man har börjat lyfta ämnen som tidigare har varit tabubelagda och obekväma. De influencers som vi samarbetar med tycker att dessa ämnen är lika viktiga som oss och vågar därför lyfta och prata kring problematiken på ett naturligt sätt.

Vilka olika KPI:er värderar ni allra högst i era samarbeten med influencers?
De KPI:er som vi oftast jobbar utifrån är räckvidd (antal impressions), faktiskt försäljning (unika rabattkoder) och klick (CTR).

Inom influencer marketing brukar man ofta prata om nano-, micro- och macroinfluencers. Hur ser fördelningen mellan dessa ut i era samarbeten?
Vi jobbar mest med micro- och macroinfluencers, detta för att få en större räckvidd och ökad varumärkeskännedom.

Spårbarhet och uppföljning av influencer marketing-samarbeten verkar vara en viktig aspekt för er. Hur spåras samarbeten och vilken data är särskilt intressant?
Vi spårar våra samarbeten via utm-taggar och oftast en rabattkod beroende på samarbetets KPI. Den datan som vi tittar på är konvertering, total räckvidd, CTR och trafikkälla.

Låt oss ta en titt på målgrupper. Är influencers målgrupp alltid en central del i vilka samarbeten ni genomför, eller händer det att ni ibland vill nå ut brett med ert varumärke och era budskap?
För oss är det viktigt att influencers målgrupp matchar våran, detta för att det ska bli en så bra träff som möjligt. En influencers kön, ålder eller intresse behöver inte alltid avspeglas i dess följare. Men för att nå den målgruppen som vi vill nå så behöver den matchas.

Målgrupper och KPI:er åt sidan. Hur viktigt är det som är lite svårare att ta på för er, såsom influencers appearance, image och egna varumärke, i era samarbeten?
Det är också en viktig aspekt! Influencers innehåll och egna varumärke måste vara relevant för vårt varumärke för att det ska vara aktuellt med ett samarbete. Lirar inte våra varumärken tillsammans så kommer inte samarbetet vara trovärdigt för kunden.

Finns det någon tydlig lärdom som ni dragit under er tid med en aktiv influencer marketing-strategi som du önskar att ni kände till innan?
Att influencer marketing som marknadsföringskanal kräver tid, research och eftertanke. Det tar tid att nöta in ett budskap och man kan inte förvänta sig att första nedslaget ska generera önskad försäljning direkt, speciellt inte för oss som jobbar med en beteendeförändring. Tidigare jobbade vi med en “Single influencer marketing campaign”, medans vi idag har inkluderat influencer marketing som en del av vår mediemix.

Slutligen Emma, om man ska ta med sig någonting från denna intervju om man som företag vill börja jobba med influencer marketing eller vässa sin befintliga strategi, vad skulle det vara?
Att man ska se influencer marketing som en långsiktig investering och därför inkludera den ordentligt i sin mediemix. Testa ordentligt och lyssna på vad influencern har att säga, vad funkar i hens kanaler?

Jobba utifrån genomtänkta kampanjer istället för enstaka nedslag. Som jag var inne på tidigare så ser man oftast inte önskade resultat direkt, det tar i genomsnitt 5-8 nedslag hos olika profiler för att få mätbara resultat. Och sist men inte minst - relevant och viktigt innehåll vinner i slutändan.