Så deklarerar du som influencer

Som influencer har du som bekant en skyldighet att lyfta upp sponsring av produkter i din deklaration. Som annonsör behöver du betala arbetsgivaravgifter för produkterna som skickats till influencers – och som influencer behöver du betala skatt på produkter som du mottagit och behållit. Det här gäller inte i fall du har fått ersättning i form tjänster och produkter där uppdragsgivaren har, eller borde ha, redovisat ersättningen till Skatteverket. I denna artikel guidar vi dig steg för steg hur du som influencer redovisar produkter som du mottagit i samarbeten på dina sociala medier.

Så här gör du – steg för steg:

  1. Logga in på Skatteverket.
  2. Klicka på Bilagor.
  3. Klicka på "Inkomst av hobby, internetinkomster m.m. (T2)"
  4. Under rubrik ”A” beskriver du att du mottagit produkter från företag.
  5. Under rubrik ”B” och rad 1 anger du hur mycket marknadsvärdet är av produkterna du mottagit under föregående år.
  6. Givet att du inte haft några kontanta utgifter, underskott eller egenavgifter m.m så är du nu klar!

Om du har några kompletterande frågor rörande din deklaration som influencer kan du alltid kontakta Skatteverket på 0771-567 567 som har öppet 08.00–18.00 under måndag - torsdag och mellan 08.00–16.00 på fredagar.

När behöver du som influencer inte skatta för produkter du mottagit?

  1. När du mottagit produkter men skyndsamt skickat tillbaka produkterna då dom inte var av intresse eller inte kom till användning eller motsvarande*.

  2. När du mottagit produkter tillfälligt – det vill säga att du lånat produkter – inför en fotografering eller ett test. Det ska också röra sig om lån under enstaka och avgränsade perioder, och inte vara frågan att du fortlöpande lånar varor av liknande karaktär. Du ska också dokumentera de produkter du har lånat med en beskrivning hur de använts*.

  3. Om du anordnar en tävling och tävlar ut produkter från ett annat företag. Om du utser vinnarna efter någon prestation, till exempel bästa foto eller slogan, kan du däremot vara skyldig att som utgivare redovisa de vinster som du skickar till vinnarna. Det gäller dock bara om produkten som är vinst har ett marknadsvärde som överstiger 1 400 kr*.

*Källa: Skatteverket